Na tejto stránke sa používajú COOKIES. Viac informácií nájdete na: Cookies

load


 

Ochrana osobných údajov


 

Obchodné podmienky Reklamačné podmienky

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu, a to z dôvodu bezproblémového doručenia Vášho tovaru priamo k Vám. S Vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

Copyright

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.hp-shop.sk spoločnosti Euroline computer s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.hp-shop.sk uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie, môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetovej stránky www.hp-shop.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyzobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. 

Spoločnosť Euroline computer s.r.o. upozorňuje, že informácie na stránke www.hp-shop.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Euroline computer s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť Euroline computer s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť Euroline computer s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na stránke www.hp-shop.sk, pokiaľ je to pri takých výrobkoch a službách výslovne uvedené. 
Informácie uvedené na stránke www.hp-shop.sk spoločnosti Euroline computer s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Euroline computer s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Prevádzkovateľ: Euroline computer s.r.o., Svätoplukova 7, 036 01  Martin, IČO: 36395994