Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Čo všetko musia zvládnuť
odolné notebooky HP
s certifikáciou MIL-STD-810

Odolné podnikové notebooky HP sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a prechádzajú prísnymi testovacími postupmi MIL-STD-810G, ktoré idú nad rámec toho, čo môže počítač vydržať v bežný pracovný deň. MIL-STD-810 je skratka pre vojenský štandard, ktorý určuje metódy testovania odolných notebookov v rôznych podmienkach.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

NORMA MIL-STD-810

Aj keď je norma vyvinutá americkou armádou, MIL-STD-810 metodiku dnes používa mnoho výrobcov. Existuje niekoľko verzií  MIL-STD-810, avšak najbežnejšia a najpoužívanejšia v segmente notebookov je MIL-STD-810G. V rámci odvetvia notebookov sa na charakterizáciu odolnosti notebookov používajú tri marketingové kategórie: business rugged; fully rugged; ultra/extreme rugged. Aj keď tieto kategórie nie sú úplne definované, všeobecne sa oddeľujú počtom absolvovaných testov MIL-STD a závažnosťou testovacích parametrov. Testovanie produktov prebieha v testovacích laboratóriách, ktoré sú certifikované priamo vydavateľom štandardu.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

MIL-STD-810 A HODNOTENIE IPxx

Ďalšou skratkou, ktorá sa vyskytuje na odolných notebookoch, je kód „IP65“. Označuje schopnosť udržiavať pevné látky alebo kvapaliny mimo zraniteľných vnútorných častí notebooku. Prvé číslo po „IP“ je mierou kvality ochrany pred prachom (pevnými látkami), 1 je najnižšia a 6 najvyššia. Druhé číslo ukazuje úroveň ochrany, ktorú má zariadenie pred vodou (kvapalinami), 1 je najnižšia a 8 najvyššia. Zariadenie s hodnotením IP68 má najvyššiu ochranu pred prachom a vodou a môže prežiť aj ponorenie do vody hlbšej ako 1 meter.

Notebooky vzhľadom na konštrukciu najčastejšie spĺňajú hodnotenie IP65. Normy IP sú vyvíjané Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou, takže nie sú súčasťou štandardov MIL-STD-810G. Teda to, že váš odolný notebook spĺňa štandardy MIL-STD-810, ešte neznamená, že je úplne vodotesný. Pri výbere odolného tabletu alebo notebooku skontrolujte vojenské normy a hodnotenie IP.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

AKÉ TESTY MUSIA "PREŽIŤ" ODOLNÉ NOTEBOOKY HP Business

V rámci procesu návrhu podstupujú modelové rady HP EliteBook, HP ProBook, HP Chromebooky, ZBook a vybraní tenkí klienti a desktopy HP Total Test Process (TTP) 1 - vyčerpávajúcu sériu prísnych testov a overovacích postupov, ktoré preukazujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť. Tento komplexný a osvedčený testovací program pozostáva z minimálne 120 000 hodín dôsledných viacstupňových testovacích a validačných postupov. Po dôkladnom výbere materiálu a precíznej konštrukcii sú počítače HP Business PC podrobené MIL-STD-810. Toto testovanie pomáha preukázať celkovú kvalitu a spoľahlivosť produktu HP.

MIL-STD-810G obsahuje rôzne testy na odolnosť voči tlaku, vysokej teplote, nízkej teplote, vlhkosti, plesniam, prachu, hluku, otrasom, kyslému prostrediu, dopadu z výšky, vplyvu magnetického poľa a pod. Testovaný produkt nemusí absolvovať všetkých 29 skúšok a testovaní, ale vyberá sa súbor testov, ktoré sa vykonajú na základe toho, kde je predpokladané využitie testovanej technológie.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Test pádu

Cieľom testu bolo zistiť, či je možné jednotku spustiť po páde z výšky stola. Pre tento test sa uskutočnilo 26 pádov z 30 palcov na každú stranu, uhol a okraj na preglejku, oceľ a betón. Jednotka bola vypnutá a skontrolovaná funkčnosť.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Fyzický šok

Cieľom testu bolo zistiť, či je možné jednotku bezpečne prevádzkovať po vystavení účinkom náhlych fyzických šokov počas prevádzky. Pri tomto teste sa uskutočnili 3 výboje cez každú os a smer, celkovo teda 18 výbojov.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Piesok a prach

Testovacie parametre boli nastavené tak, aby jednotka počas prevádzky po dobu šiestich hodín bola vystavená prachu a piesku.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Vibrácie

Jednotka bola vystavená simulácií vibráciám nákldaného auta idúceho 1 000 míľ po diaľnici.Simulácia odráža diskontinuity terénu, vozovky a povrchu, rýchlosť vozidla, zaťaženie, konštrukčné vlastnosti a systém pruženia.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Teplota

Skúška hodnotila výkon jednotiek počas vystavenia vysokým teplotám: 60°C v prevádzke a 71°C mimo prevádzky a počas vystavenia nízkym teplotám: -29°C v prevádzke a -51°C mimo prevádzky.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Teplotný šok

Cieľom testu bolo zistiť, či je možné jednotku bezpečne prevádzkovať potom, čo bola mimo prevádzky vystavená náhlym zmenám teploty okolia. Vysoká teplota bola nastavená na 96°C a nízka teplota na -51°C ; uskutočnili sa tri cykly od najvyššieho po najnižší.

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Tlak

Simulovaná výšková úroveň bola 15 000 stôp (najvyššia ekvivalentná nadmorská výška uvedená v rámci normy MIL-STD-810G pre tlaky na náklad vo vojenských lietadlách).

Odolné notebooky HP s MIL-STD-810g

Vlhkosť

Desať 24-hodinových cyklov s teplotou v cykloch medzi 30°C a 60°C; a relatívna vlhkosť vzduchu bola konštantná 95 %.