Autorizovaní servisní partneri HP

pre profesionálne modelové rady notebookov, počítačov a monitorov.
modelová rada ELITE modelová rada PRO modelová rada Z

Banská Bystrica

AutoCont s.r.o

Rudlovská cesta 64
Banská Bystrica

 servis_bb@autocont.sk
 048 4148 771

DATALAN a.s

Na Troskách 26
Banská Bystrica

 datalanbb@datalan.sk
 048 3210 888

MICROCOMP

Computersystém s.r.o.
Námestie Slobody 2
Banská Bystrica

 mcbb@microcomp.sk
 048 4143 052

SWISS s.r.o.

Partizánska cesta 33
Banská Bystrica

 servisbb@swissit.sk
 048 4151 768

S&T Slovakia s. r. o.

Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica

 snt@snt.sk
 048 4141 955

Bratislava

AutoCont s.r.o

Krasovského 14
Bratislava

 servis_ba@autocont.sk
 02 4911 1002

DATALAN a.s.

Krasovského 14
Bratislava

 servis@datalan.sk
 02 32 372 777

Gratex International, a.s.

Galvaniho 17/C
Bratislava

 hpservice@gratex.com
 02 2081 2345

MICROCOMP

Computersystém s.r.o.
Plynárenská 6/A
Bratislava

 info@microcomp.sk
 02 5363 1222

SOFOS, a.s.

Dubravska cesta 3
Bratislava

 hpservis@sofos.sk
 02 5477 3980

SWISS s.r.o.

Pestovateľská 13
Bratislava

 bratislava@swissit.sk
 02 6720 2080

S&T Slovakia s. r. o.

Mlynské nivy 71
Bratislava

 snt@snt.sk
 02 5827 3111

Košice

AutoCont s.r.o.

Bardejovská 1/C
Košice

 servis_ke@autocont.sk
 055 6833 333

DATALAN a.s.

Rozvojová 2
Košice

 datalanke@datalan.sk
 055 6405 190

SWISS s.r.o.

Moldavská cesta 49
Košice

 kosice@swissit.sk
 055 7894 358

S&T Slovakia s. r. o.

Krivá 18
Košice

 snt@snt.sk
 055 7266 555

Nitra

AutoCont s.r.o

Levicka 9
Nitra

 helpdesk@autocont.sk
 0850 232 222

MICROCOMP

Computersystém s.r.o.
Kupecká 9
Nitra

 servis@microcomp.sk
 037 6511 306

Prešov

AutoCont s.r.o.

Strojnícka 1
Prešov

 servis_po@autocont.sk
 051 7710 584

Trenčín

AutoCont s.r.o.

Rozmarínová 3
Trenčín

 servis_tn@autocont.sk
 032 7442 040

BSC Line, s. r. o.

Cintorinska 45
Trenčín

 hpservis@bscline.sk
 032 7444 7700

Žilina

AutoCont s.r.o.

Bratislavská 29
Žilina

 servis_za@autocont.sk
 041 5114 301

DATALAN a.s.

Dolné Rudiny 3
Žilina

 datalanza@datalan.sk
 041 5006 232

S&T Slovakia s. r. o.

Priemyselná ulica 2
Žilina

 snt@snt.sk
 041 5115 111