GPS, A-GPS

GPS

GPS alebo Global Positioning System, je celosvetovo využívaný družicový systém na zisťovanie polohy. Systém je tvorený niekoľkými družicami, ktoré vysielajú signály. Tie sú následne zachytávané špeciálnymi zariadeniami, napr. GPS navigáciou, ktoré určia presnú polohu vyjadrenú geografickými súradnicami.

A-GPS

Asistovaný globálny polohový systém AGPS (Assisted Global Position System) je technológia významne zlepšujúca doterajšie možnosti navigácie hlavne v mestských častiach, kde je veľké krytie zo strany budov. AGPS technológia je spojená hlavne s Lokalizačnou službou LBS (Location Based Service) v bunkových sieťach. Odlišuje sa od doteraz používaného Globálneho polohového systému (Global Position System) pridaním ďalšieho elementu pri určovaní polohy, ktorý sa nazýva asistenčný server. Vďaka tomu dokáže AGPS poskytovať lokalizačné služby s väčšou presnosťou ako je tomu u doterajšieho GPS systému.

AGPS, teda asistované GPS, je systém, ktorý je schopný zachytiť signály z družíc aj keď sú veľmi slabé. Využíva sa napr. v mobilných telefónoch či moderných navigáciách, ktoré sú schopné určiť polohu okamžite po ich zapnutí.

AGPS kombinuje schopnosti určovania polohy klasického GPS s technológiou mobilných sietí pre poskytnutie AGPS používateľom možnosť určiť svoju polohu a reagovať na ňu v reálnom čase.