Miracast

Technológia
Miracast

Miracast je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje zobrazovanie obrazovky počítača na televízore, projektore a ďalších prehrávačoch prúdu mediálnych údajov, ktoré podporujú technológiu Miracast. Môžete to využiť na to, aby ostatní videli, čo robíte na počítači, na prezentovanie prezentácie alebo aj na hranie obľúbenej hry na väčšej obrazovke.

Miracast

Príprava zariadenia

Ak v počítači Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a váš bezdrôtový displej podporuje technológiu Miracast, môžete pridať bezdrôtový displej do počítača na dokončenie pripojenia a začať zobrazovanie.

Ak ste však počítač inovovali zo staršej verzie Windowsu, musíte skontrolovať, či podporuje technológiu Miracast a umožňuje zobrazovanie. Ak displej, na ktorom chcete zobrazovať, nepodporuje technológiu Miracast, musíte ho najskôr nastaviť pridaním dodatočného hardvéru.

Riešenie problémov

Mnoho problémov možno vyriešiť inštaláciou najnovších ovládačov pre počítač a najnovšieho firmvéru bezdrôtového displeja alebo adaptéra Miracast. Ďalšie informácie o inštalácii ovládačov do počítača nájdete v téme Prevzatie a inštalácia ovládačov. Ak chcete aktualizovať firmvér bezdrôtového displeja alebo adaptéra, prejdite do sekcie Podpora webovej lokality výrobcu, vyhľadajte svoje zariadenie a podľa pokynov stiahnite a nainštalujte firmvér. Takisto môžete pozrieť vo Windows Obchode, či existuje aplikácia od výrobcu bezdrôtového displeja alebo adaptéra Miracast na aktualizáciu firmvéru.

Miracast