Proximity senzor

Proximity senzor

Proximity senzor je bezkontaktný snímač, ktorý detekuje prítomnosť blízkych objektov bez fyzického kontaktu. Senzor vysiela elektromagnetické pole či zväzok elektromagnetického žiarenia (najčastejšie infračervené). Pomocou tohto zväzku zisťuje zmeny v odrazenom signálu, ktorý sa mu vracia. Ak sa objekt priblíži do dostatočnej blízkosti, odrazený signál sa zmení a senzor vyhodnotí, že je objekt prítomný. So senzorom priblíženia sa nestretávame len u mobilných telefónov, ale aj v automobilovom priemysle, kde je využívaný ako parkovací senzor, ktorý určuje vzdialenosť od prekážky.

Proximity senzor čiže senzor priblíženia, býva využívaný pri telefónnych hovoroch. Pokiaľ pri práve prebiehajúcom hovore priblížime telefón k uchu, senzor túto skutočnosť zaznamená a dôjde k automatickému uzamknutiu displeja. Displej stmavne a nedôjde k nechcenej aktivácii niektorých funkcií alebo na ukončenie hovoru. Práve nechcené ukončenie hovorov uchom bývavalo najčastejším problémom, ktorému správne fungujúci senzor bez problémov zabráni.

Otestovať funkčnosť senzora možno najjednoduchšie iba pri prebiehajúcom hovore. Proximity senzor býva najčastejšie umiestnený v hornej časti prednej strany mobilného telefónu na úrovni predného reproduktora. Ak je hovor aktívny, zakryte senzor prstom či iným predmetom. Ak je všetko správne, dôjde k vypnutiu displeja. Po uvoľnení senzora by malo dôjsť k opätovnej aktivácii, teda k rozsvieteniu a odomknutie displeja. Funkčnosť je možné overiť aj pomocou aplikácie GPS status a pod.